Truy cập nội dung luôn
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Về thủ tục rút hồ sơ xe sang tên đổi chủ, chuyển vùng (25/10/2017)

Trả lời : Tôi được biết, hiện nay khi người dân mua ô tô cũ muốn chuyển vùng thì phải rút hồ sơ gốc tại cơ...

Mất hồ sơ gốc, đổi giấy phép lái xe thế nào? (25/10/2017)

Trả lời : Tôi có giấy phép lái xe mô tô từ năm 2007, do sơ xuất nên ảnh trên giấy phép bị mờ và đã mất hồ...

Hỏi về Thẩm quyền cho thôi việc, nghỉ hưu đối với CCVC (25/10/2017)

Trả lời : Tôi xin hỏi vấn đề sau: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong trường hợp thôi việc do 2...

Chế độ phép đối với cán bộ Công an nhân dân (25/10/2017)

Trả lời : Tôi xin hỏi, chế độ nghỉ phép đối với cán bộ Công an nhân dân được tính như thế nào? Nếu không...