Truy cập nội dung luôn

 • 112/2017/NĐ-CP

  Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

 • 111/2017/NĐ-CP

  Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 • 110/2017/NĐ-CP

  Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 • 43/2017/QĐ-TTg

  Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

 • 68/2017/NĐ-CP

  Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

 • 1702/KH-UBND

  KH Phối hợp tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ" năm 2019

 • 748/UBND-VP

  Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019

 • 147/BC-UBND

  BÁO CÁO Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII

 • 38/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • 35/2017/QĐ-UBND

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

 • 1854/KH-UBND

  KẾ HOẠCH Thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 • 1858/KH-UBND

  KẾ HOẠCH Tổ chức thục hiện phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" huyện Võ Nhai giai đoạn 2019 - 2025.

 • 79/TB-HĐND

  TB Chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Bùi Thị Sen, Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 1844/TB-UBND

  Thông Báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

 • 8/QĐ-HĐND

  QĐ V/v nam hành quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( sửa đổi, bổ sung).

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1229

Tổng truy cập: 30022