Truy cập nội dung luôn

 • 112/2017/NĐ-CP

  Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

 • 111/2017/NĐ-CP

  Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 • 110/2017/NĐ-CP

  Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 • 43/2017/QĐ-TTg

  Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

 • 68/2017/NĐ-CP

  Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

 • 1702/KH-UBND

  KH Phối hợp tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ" năm 2019

 • 748/UBND-VP

  Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019

 • 147/BC-UBND

  BÁO CÁO Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII

 • 38/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • 35/2017/QĐ-UBND

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

 • 2710/QĐ-UBND

  QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Chợ Trung tâm Võ Nhai (chợ Đình Cả) và Khu dân cư số 3, thị trấn Đình Cả (đợt 2)

 • 3218/QĐ-UBND

  QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước (ông Hoàng Văn Mão và bà Đường Thị Nhung)

 • 2471/TB-UBND

  THÔNG BÁO V/v phân công trực các ngày Thu bảy, Chủ nhật trong tháng 12/2020 của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện

 • 2473/UBND-KTHT

  V/v phối hợp lập bàn đồ quy hoạch vùng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chè Võ Nhai"

 • 2455/UBND-LĐTBXH

  V/v phối hợp tuyển dụng, đào tạo sơ cấp nghề khai thá mỏ hầm lò

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6410

Tổng truy cập: 134407