Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do ngành Nông nghiệp phụ trách

20-06-2022 16:31

Sáng ngày 20/6, đồng chí Dương Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM huyện Võ Nhai đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM do ngành Nông nghiệp và PTNT phụ trách. Dự hội nghị có đồng chí Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên.(Ảnh)

Theo rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành Nông nghiệp phụ trách, đến thời điểm hiện nay huyện Võ Nhai có 6/14 xã đạt chuẩn NTM, 8/14 xã chưa đạt chuẩn NTM. Đa phần các xã đã đạt và chưa đạt chuẩn NTM mà ngành phụ trách đều còn vướng mắc ở các tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Năm 2022 huyện Võ Nhai phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trên cơ sở kế hoạch thì xã Liên Minh sẽ là địa phương hoàn thành thành các tiêu chí để được công nhận xã NTM và xã La Hiên đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022.  Xã Cúc Đường hoàn thành các tiêu chí để đạt xã NTM vào năm 2023.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Đề án được duyệt và kế hoạch giao năm 2022 và những năm tiếp theo. Tại cuộc họp các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến tham gia vào các tiêu chí đã đạt và chưa đạt.  Đồng thời, huyện Võ Nhai cũng đã đề nghị các Sở, ngành của tỉnh cần sớm có hướng dẫn của các sở ngành phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí NTM để ngành Nông nghiệp phụ trách hoàn thiện hồ sơ theo quy định...

 Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)