Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Văn hóa,Thể thao - Truyền thông huyện chủ động chuyển đổi số để phục vụ công chúng tốt hơn

20-06-2022 10:44

Với phương châm lấy công chúng làm trọng tâm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Võ Nhai đã chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền tạo sự hấp dẫn đối với công chúng bằng các thể loại phong phú để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin trong thời kỳ hội nhập số như hiện nay.

Xác định rõ vị trí, chức năng của mình là công cụ đắc lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị. Trung tâm đã bám sát các sự kiện chính trị quan trọng trong năm của huyện và các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước phản ánh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; tuyên truyền sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị theo Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo ra sức lan tỏa lớn về học tập theo gương Bác trên địa bàn toàn huyện. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới tạo ra không khí thi đua trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện, góp phần tích cực để huyện Võ Nhai phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh việc bám sát nội dung tuyên truyền, chú trọng nâng cao chất lượng nội dung tin bài và các chương trình phát thanh, truyền hình tạo sự hấp dẫn đối với công chúng bằng các thể loại phong phú, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Võ Nhai đã chủ động xây dựng Panpage Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai trên nền tảng của Facebook một phương tiện tuyền thông xã hội trực tuyến, với đông đảo công trúng ở các lứa tuổi tham gia, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu và sự quan tâm của công chúng.

Panpage của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Võ Nhai trên nền tảng của Facebook

Panpage Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Võ Nhai là nơi chia sẻ và đăng tải những thông tin chính thống từ Cổng thông tin điển tử của huyện Võ Nhai bao gồm nội dung các video, tin, bài, phóng sự, gương người tốt, việc tốt, những nét văn hóa độc đáo, gương điển hình tiên tiến và các tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Với gần 6000 người theo dõi và hàng trăm lượt truy cập mỗi ngày, đây thực sự là kênh thông tin truyền thông hữu ích của huyện nhà.

Cùng với đó, để truyền tải đầy đủ các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên toàn huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyên thông huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn để nắm bắt các thông tin, sự kiện, kịp thời đưa tin tuyên truyền cổ vũ động viên các phong trào thi đua ở các cấp hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đồng thời kịp thời đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của huyện và chia sẻ trên các nền tảng internet. Có rất nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền hiệu quả, nổi bật như BHXH huyện, Huyện đoàn, Hội CTĐ huyện...

Với những cố gắng nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, CNVC Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truền thông huyện Võ nhai, trong những năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng của một cơ quan tuyên truyền cấp huyện, được các cấp ghi nhận. Trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Võ Nhai tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó quan tâm xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên có đủ phẩm chất chính trị và năng lực trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.

Kiều Oanh (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyên thông)