Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

11-05-2022 16:26

Sáng ngày 11/5, tại huyện Võ Nhai, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác dân vận năm 2022. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên dự và trực tiếp triển khai các nội dung tập huấn. Dự khai mạc lớp tập huấn ở huyện Võ Nhai có đồng chí Dương Văn Ngoan, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện. 

Trong thời gian 1 ngày, các học viên là Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn; cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo các cơ quan chuyên môn của huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp cơ sở được nghe truyền đạt 02 chuyên đề gồm: Những kiến thức chung về công tác dân vận; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên triển khai nội dung tập huấn

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác dân vận và những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Dân vận. Từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị.

 Dương Thủy (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)