Truy cập nội dung luôn

Đại hội chi bộ xóm Nà Kháo thành công tốt đẹp

22-06-2022 10:47

Chiều ngày 20/6 chi bộ xóm Nà Kháo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Thị Huệ, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã phú thượng cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ. 

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ xóm Nà Kháo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra: Thu nhập bình quân đầu người 47 triệu đồng/người/năm, đạt 112% Nghị quyết chị bộ đề ra; giá trị sản xuất đạt 70 triệu đồng/ha đạt 100% kế hoạch; tỉ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đạt 100% so với Nghị quyết chi bộ đề ra….Tình hình an ninh trật tự luôn được duy trì ổn định và giữ vững. Đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, tháng 11/2021 xóm được đón Bằng công nhận Nông thôn mới kiểu mẫu và được duy trì, giữ vững đến nay.

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và nhân dân. Đồng thời, quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong 2 năm qua, chi bộ Xóm Nà Kháo luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác dân vận được chú trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò của Ban công tác mặt trận khu dân cư và hoạt động của các đoàn thể chính trị được phát huy.

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bô, đảng viên; xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; Chỉ đạo Ban công tác mặt trận và các chi hội, chi đoàn, lãnh đạo xây dựng chi bộ Nà Kháo vững mạnh; làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ đảng cấp trên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ xóm Nà Kháo, nhiệm kỳ 2022-2025./.

 Kiều Oanh(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)