Truy cập nội dung luôn

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

28-06-2022 13:54

Sáng ngày 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII tổ chức hội nghị lần thứ 9. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền cùng sự vào cuộc của các ban ngành từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được duy trì và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về giá trị sản xuất các ngành Công nghiệp, xây dựng ước đạt trên 760 tỷ đồng, đạt 53 %  kế hoạch; giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ ước đạt trên 78 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 384 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 30 tỷ đồng, đạt trên 53% kế hoạch. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 120 ha; sản lượng chè búp tươi đạt trên 8.200 tấn, đạt 60% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt trên 4.000 tấn, đạt 56% kế hoạch… Cũng tại hội nghị đã thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sửa đổi, bổ sung; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Võ Nhai khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đối với các dự thảo báo cáo liên quan đến các lĩnh vực như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công; Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Để triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu thuế đảm bảo thu đúng, kịp thời vào ngân sách Nhà nước; triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất và tổ chức thực hiện thu đảm bảo theo đúng kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội; chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo bền vững. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xảy ra. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên./.

 Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)