Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: đánh giá tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện

03-06-2022 13:28

Ngày 03/6, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức họp để đánh giá tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện tính đến ngày 1/6. Đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.(Ảnh)

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Võ Nhai có 30 dự án đang trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện. Thời gian qua, các dự án trên địa bàn huyện luôn được chú trọng đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm. Quá trình triển khai thực hiện đúng quy trình, tiến độ dự án cơ bản đảm bảo. Công tác kiểm tra, đôn đốc về tiến độ thực hiện được tiến hành thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Các cơ quan thành viên theo chức năng đã chủ động tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn một cách kịp thời, đúng quy định.

Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn đã báo cáo, phân tích những khó khăn trong công tác triển khai thực hiện, thảo luận phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, góp phần đảm bảo các dự án công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ và có chất lượng.

Trên cơ sở những khó khăn đã chỉ ra tại cuộc họp, phát biểu tại cuộc họp đồng chí Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ các dự án, phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Tập trung giải quyết những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện để các công trình, dự án trên địa bàn huyện đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

  Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)