Truy cập nội dung luôn

Giám sát kết quả thực hiện chương trình trồng chè trên địa bàn huyện Võ Nhai

22-04-2022 14:31

Ngày 21/4, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã có buổi giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện về kết quả thực hiện chương trình trồng chè năm 2019, 2020 và năm 2021 trên địa bàn huyện. Đây là hai đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ thực hiện triển khai chương trình trồng chè trong 3 năm vừa qua.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình trồng chè trong các năm 2019, 2020 và 2021. Theo đó, năm 2019 triển khai thực hiện được 30ha chè trên địa bàn 8 xã với 273 hộ tham gia; năm 2020, triển khai thực hiện được 35ha chè trên địa bàn 10 xã; năm 2021 triển khai thực hiện được 30,1ha chè trên địa bàn 4 xã (Trong đó diện tích hỗ trợ là 17,630ha, diện tích còn lại người dân tự bổ vốn đầu tư). Các giống chè được hỗ trợ chủ yếu là LPD1, Kim Tuyên, TRI777... Việc triển khai chính sách hỗ trợ giá giống chè đã tạo điều kiện giúp người nông dân trên địa bàn huyện mở rộng diện tích trồng mới hoặc trồng cải tạo lại những diện tích chè già, cằn cỗi. Các giống chè cũ dần từng bước được thay thế bằng các giống chè năng suất và chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Trước đó, đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã đi khảo sát thực tế tại một số hộ sản xuất chè trên địa bàn 3 xã:  La Hiên, Tràng Xá, Liên Minh về kết quả thực hiện Chương trình trồng chè năm 2019, 2020, 2021. Qua khảo sát thực tế, Đoàn đã nắm bắt những khó khăn, hạn chế trong quá trình sản xuất và phát triển chè tại địa phương.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận những kết quả thực hiện chương trình trồng chè năm 2020, 2021, 2022 trên địa bàn huyện của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. Đồng thời, Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện cần tiếp tục quan tâm đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân trồng chè. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ về con giống; phân bón, các thiết bị sản xuất tiên tiến để góp phần giúp cây chè tiếp tục phát triển bền vững.

Kiều Oanh (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)