Truy cập nội dung luôn

Hội nghị xin ý kiến và bàn giải pháp phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022

29-04-2022 14:29

Sáng ngày 29/4, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức họp xin ý kiến và bàn giải pháp phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022. Dự hội nghị có lãnh một số Sở, ngành của tỉnh. Ở huyện Võ Nhai có đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Dương Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh các một số ban ngành, đoàn thể liên quan của huyện.

Theo kế hoạch, năm 2022 huyện Võ Nhai phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trên cơ sở kế hoạch thì xã Liên Minh sẽ là địa phương hoàn thành thành các tiêu chí để được công nhận xã NTM và xã La Hiên đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022.  Đối chiếu với kết quả rà soát thực hiện tiêu chí theo dự thảo Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2022-2025 đối với xã Liên Minh các tiêu chí đến tháng 4 mới đạt 9/19 tiêu chí và 45/57 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí dự thảo xã NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn mới. Còn đối với xã NTM nâng cao xã La Hiên, qua kết quả tự rà soát các tiêu chí đến tháng 4 năm 2022 đạt 9/19 tiêu chí và 60/75 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí dự thảo xã NTM nâng cao tỉnh Thái Nguyên.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Đề án được duyệt và kế hoạch giao năm 2022. Tại  cuộc họp các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến tham gia vào các tiêu chí đã đạt và chưa đạt.  Đồng thời, huyện Võ Nhai cũng đã đề nghị các Sở, ngành của tỉnh cần sớm có hướng dẫn của các sở ngành phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí để các xã hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo quy định; dự án đường giao thông trục xã đi xóm Nác xã Liên Minh cần sớm được thực hiện; việc hỗ trợ xã La Hiên hệ thống loa truyền thanh đến các xóm; dịch vụ viễn thông, Internet và các tiêu chí chưa đạt của xã Liên Minh cũng như  giúp huyện kết nối đơn vị đỡ đầu xã phấn đấu NTM nâng cao năm 2022 cũng sớm cần được triển khai.

 Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)