Truy cập nội dung luôn

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Võ Nhai

14-05-2022 07:47

Sáng ngày 13/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác cải cách hành chính của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Võ Nhai.

Đoàn đã giám sát thực tế tại Bộ phận một cửa cấp huyện. Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung trong công tác cải cách hành chính của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Võ Nhai trong năm 2020 – 2021. Nhìn chung việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa trên địa bàn huyện trong những năm gần đây có những chuyển biến tích cực, khắc phục được tình trạng chậm trễ, tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; công tác giải quyết TTHC đảm bảo thuận tiện, kiểm soát được số lượng hồ sơ nhận, trả, tiến độ, thời gian xử lý hồ sơ. Trong 02 năm qua, Bộ phận một cửa cấp huyện và 15 xã, thị trấn đã tiếp nhận, xử lý được 113.562 hồ sơ TTHC.

Dương Thủy (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)