Truy cập nội dung luôn

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện NHCSXH huyện quý I năm 2022, triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2022

29-04-2022 14:20

Ngày 28/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động  của Ban đại diện huyện quý I năm 2022, triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Dương Văn Toản, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện dự và chủ trì hội nghị.

Quý I/ 2022, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thực hiện tặng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Chính phủ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT NHCSXH các cấp; chỉ đạo phòng giao dịch NHCSXH huyện, các tổ chức Hội cấp huyện nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022. Kết quả về doanh số cho vay quý I/2022 là: 40.608 triệu đồng, với 803 hộ được vay vốn. Về dư nợ là 469.455 triệu đồng, tăng so với 31/12/2021 là 10.947 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 2,38%. Đối với dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt 465.534,8 triệu đồng, chiếm 99,16% tổng dư nợ. Trong đó, cho vay hộ nghèo số tiền là 19.320 triệu đồng với 280 hộ vay; Cho vay hộ cận nghèo số tiền là 5.255 triệu đồng với 74 hộ vay; Cho vay Nước sạch VSMTNT số tiền là 5.428 triệu đồng với 274 hộ vay và Cho vay GQVL số tiền là 3.019 triệu đồng với 55 hộ vay; Cho vay hộ SXKD vùng KK số tiền là 4.193 triệu đồng với 76 hộ vay...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Toản, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCS xã hội huyện đã đánh cao những thành tích mà phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đạt được trong  Quí I/2022, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian tới như: Quan tâm các chương trình đặc thù để tiếp tục cho vay, rà soát các đối tượng, tập trung giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu, củng cố, duy trì và giữ vững chất lượng hoạt động của phòng giao dịch, đặc biệt cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, tập trung thực hiện công tác xử lý và thu hồi nợ đến hạn.

Qúy II/ 2022, NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt 11 nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; tháo gỡ những khó khăn trong việc quản lý, xử lý nợ quá; quản lý tốt nguồn vốn vay; cho vay đúng đối tượng; quan tâm đến huy động tiền gửi tiết kiệm, giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; triển khai tốt hoạt động tín dụng…​

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)