Truy cập nội dung luôn

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Số lượng đại biểu HĐND huyện: 34 đại biểu)


1. Thường trực HĐND huyện

1.1. Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai

Họ và tên: Hà Thị Bích Hồng

Năm sinh: 1977

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0985752752

Điện thoại cơ quan: 02083.827.213

 

1.2. Phó Chủ tịch HĐND huyện

Họ và tên: Lê Định Tấn – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Năm sinh: 1969
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02803827258
Điện thoại di động: 0912601600
Email:  letanhuvn@gmail.com
 

 

                           

 

1.3. Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội:
Họ tên: Trịnh Thị Tú Quyên
Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0963.373.474
Email: 

 

 

1.4. Trưởng Ban Pháp chế:

Họ tên: Nông Xuân Trường
Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0978.749.135
Email: 

 

2. Các tổ đại biểu HĐND huyện

 

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VÕ NHAI KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của Thường trực HĐND huyện)

 

I. Tổ đại biểu số 01 gồm 11 đại biểu:

STT

Họ và tên đại biểu

Đơn vị bầu cử

Ghi chú

1

Bà Vũ Thị Huệ

Đơn vị bầu cử số 01 (Đình Cả, Phú Thượng)

 

2

Ông Hà Văn Quang

nt

 

3

Ông Vũ Mạnh Hưng

nt

 

4

Bà Hoàng Như Hoa

nt

 

5

Bà Hà Thị Bích Hồng

Đơn vị bầu cử số 02 (Lâu Thượng)

 

6

Ông Bùi Thanh Sơn

nt

 

7

Ông Mai Xuân Thái

nt

 

8

Ông Hà Mạnh Cương

Đơn vị bầu cử số 07 (Thượng Nung, Sảng Mộc)

 

9

Ông Nông Quý Dương

nt

 

10

Ông Đoàn Mạnh Hùng

nt

 

11

Bà Lương Thị Mỹ Chải

nt

 

Trong đó: + Ông Vũ Mạnh Hưng - Tổ trưởng

                           + Ông Nông Quý Dương - Tổ phó

 

II. Tổ đại biểu số 02 gồm 12 đại biểu:

STT

Họ và tên đại biểu

Đơn vị bầu cử

Ghi chú

1

Bà Bùi Thị Sen

Đơn vị bầu cử số 03 (La Hiên)

 

2

Ông Hà Văn Tự

nt

 

3

Bà Vi Thị Bích Liên

nt

 

4

Ông Lê Văn Thọ

nt

 

5

Ông Dương Văn Ngoan

Đơn vị bầu cử số 05 (Dân Tiến, Phương Giao)

 

6

Ông Nguyễn Hồng Lam

nt

 

7

Ông Đặng Văn Tuân

nt

 

8

Ông Lê Văn Hách

nt

 

9

Ông Nông Xuân Trường

Đơn vị bầu cử số 08 (Vũ Chấn, Nghinh Tường)

 

10

Ông Hà Văn Quyển

nt

 

11

Ông Nông Văn Tuyền

nt

 

12

Ông Ma Văn Sáu

nt

 

Trong đó: + Bà Vi Thị Bích Liên - Tổ trưởng

                     + Ông Lê Văn Hách - Tổ phó

 

III. Tổ đại biểu số 03 gồm 11 đại biểu:

STT

Họ và tên đại biểu

Đơn vị bầu cử

Ghi chú

1

Ông Lê Định Tấn

Đơn vị bầu cử số 04 (Tràng Xá, Liên Minh)

 

2

Ông Dương Văn Hào

nt

 

3

Bà Hoàng Hồng Hạnh

nt

 

4

Ông Vương Việt Dũng

nt

 

5

Ông Dương Quốc Toàn

Đơn vị bầu cử số 06 (Bình Long)

 

6

Bà Trịnh Thị Tú Quyên

nt

 

7

Ông Đàm Văn Lượng

nt

 

8

Ông Nịnh Văn Hào

Đơn vị bầu cử số 09 (Cúc Đường, Thần Sa)

 

9

Ông Lê Việt Bắc

nt

 

10

Ông Nguyễn Hồng Sơn

nt

 

11

Bà Triệu Thị Nhinh

nt

 

Trong đó:  + Ông Vương Việt Dũng - Tổ trưởng

                   + Ông Đàm Văn Lượng - Tổ phó