Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Huyện ủy Võ Nhai
1 Hà Thị Bích Hồng Bí thư 0985.752.752
2 Hoàng Minh Hiền Phó Bí thư 0915263763
3 Nịnh Văn Hào Ủy viên BTV 0915589555
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
1 Lê Định Tấn Phó Chủ tịch 0912601600
2 Dương Văn Ngoan Ủy viên BTV 0915589520
Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai
1 Bùi Thị Sen Chủ tịch
2 Vũ Thị Huệ Phó Chủ tịch 0914436470
3 Dương Văn Toản Huyện Ủy viên 0973504999
Các cơ quan chuyên môn
1 Lý Hoàng Nguyên Chánh Văn phòng 0915214678
2 Hà Văn Tự Trưởng phòng 0978749174
3 Bùi Thanh Sơn Trưởng phòng 0915209468
4 Phan Thị Phương Trưởng phòng
5 Nông Minh Tuấn Trưởng phòng 0986599764
6 Triệu Văn Hiên Giám đốc 0912111267
7 Nguyễn Anh Thống Trưởng phòng 0968580845
8 Mông Thị Tuyết Nhung Trưởng phòng 0978850555
9 Hoàng Thị Dậu Trưởng phòng 0982012359
10 Nguyễn Hồng Lam Trưởng phòng 0915197788
11 Lâm Văn Lực Trưởng phòng 09988722695
12 Nguyễn Việt Hưng Trưởng phòng 0948519665