Truy cập nội dung luôn

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX tại xã Liên Minh

20-06-2022 19:14

Sáng ngày 20/06, các vị đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã Liên Minh và đại biểu HĐND xã đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện XX, kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lê Định Tấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã Liên Minh.

Đại biểu HĐND xã thông tin tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri xã Liên Minh đã được nghe đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã thông tin tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; báo cáo nội dung, thời gian dự kiến của Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện, Kỳ họp thứ 04 HĐND xã khóa XX. Tại đây, các cử tri xã Liên Minh đã bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và địa phương trong thời gian qua; nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX và kỳ họp thứ 4 HĐND xã.

Đại biểu HĐND huyện thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của huyện Võ Nhai

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri xã Liên Minh đã phản ánh, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị một số lĩnh vực như: Lĩnh vực đất đai; lĩnh vục giao thông, khắc phục một số cơ sở hạ tầng nông thôn; điện lực; văn hóa xã hội; công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã... 

Một số hình ảnh cử tri xã Liên Minh có ý kiến tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai, lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp trả lời, làm rõ các nội dung liên quan mà cử tri quan tâm trong thời gian vừa qua. Đối với một số ý kiến, huyện sẽ tiếp thu để yêu cầu cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết trong thời gian tới. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện sẽ được huyện trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết. 

 Đồng chí Lê Định Tấn, Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai làm rõ các nội dung mà cử tri có ý kiến tại hội nghị

 

 Dương Thủy (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)