Truy cập nội dung luôn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai

13-05-2022 13:10

Sáng ngày 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai để đánh giá kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.(Ảnh)

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Vụ địa phương của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai; lãnh đạo HĐND, UBND huyện Võ Nhai. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 15 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay, Võ Nhai là đảng bộ thứ 4 trong số các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn, tổ chức làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ cấp ủy, nhằm đánh giá đúng, khách quan tình hình thực tiễn sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sau 02 năm triển khai nghị quyết đại hội, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển huyện giai đoạn 2021 - 2025 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu có 10/15 tiêu chí đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, một số chỉ tiêu tăng trưởng nổi bật như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ) chủ yếu trên địa bàn huyện đạt 2.445 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 5,3%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 945,8 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 6,2% (đạt 112,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết); giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 1.328,6 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 4,9% (đạt 61,25% so với Nghị quyết); giá trị sản xuất công nghiệp địa phương 353 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 16,6% (đạt 166% so với Nghị quyết); sản lượng lương thực có hạt đạt 52.312 tấn (đạt 111,8% so với Nghị quyết); đến nay có 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới) đạt 66,7% so với Nghị quyết; số trường đạt chuẩn quốc gia 48/64 trường, chiếm 75% (đạt 91,4% so với Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,08% (đạt 102,7% so với Nghị quyết);... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn như: Tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 20,3%); thu ngân sách trên địa bàn huyện còn thấp (năm 2020 thu đạt 71,64 tỷ đồng đứng thứ 8/9 các huyện, thành phố; năm 2021 thu đạt 52,27 tỷ đồng đứng thứ 9/9 huyện, thành phố); an ninh, trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…Tại buổi làm việc, Võ Nhai cũng đề nghị tỉnh cần có cơ chế đặc thù cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển tiềm năng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn huyện. Huyện cũng đề nghị được quan tâm, đầu tư hạ tầng du lịch; giao thông; bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các nội dung đề xuất, kiến nghị của Huyện ủy Võ Nhai, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với huyện Võ Nhai trên cơ sở đảm bảo tính khả thi và đúng quy định pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Võ Nhai trong thời gian tới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay đổi tư duy nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ...

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận và phát biểu của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Võ Nhai đã đạt được trong những năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông, lâm nghiệp huyện Võ Nhai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chú trọng đến việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như: Cây Na, Ổi, các sản phẩm từ đậu tương… từ đó xây dựng thương hiệu, quảng bá phát huy thế mạnh địa phương. Quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung, xây dựng Võ Nhai thành vùng trọng điểm về trồng cây ăn quả có lợi thế. Nâng cao hiệu quả quản lý các cụm công nghiệp; khuyến khích phát triển mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, quan tâm phát triển các làng nghề, các tổ hợp tác, các hợp tác xã.Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng, đầu tư sản xuất…Về những đề xuất, kiến nghị của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, phương án hỗ trợ huyện bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 Thu Viền - Hữu Được(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)