Truy cập nội dung luôn

Ban Pháp chế HĐND Huyện giám sát công tác cải cách hành chính năm 2020 – 2021 tại xã Bình Long

10-05-2022 15:05

Sáng 09/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nông Xuân Trường, Huyện ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên trong đoàn đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện một số nội dung trong công tác cải cách hành chính năm 2020 – 2021 tại xã Bình Long.

Theo báo cáo của xã Bình Long, thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn, thời gian qua UBND xã đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách TTHC. Bên cạnh đó, xã niêm yết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Số TTHC được niêm yết công khai là 170 thủ tục; tổng số hồ sơ tiếp nhận trong hai năm là trên 8.500 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đạt trên 99%; việc thực hiện quy trình số hóa, giấy tờ TTHC trên hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử dùng chung 3 cấp được UBND xã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ đã có tài khoản dịch vụ công quốc gia, phấn đấu hết năm 2022 trên 50% hộ dân trên địa bàn có ít nhất 01 tài khoản dịch vụ công…

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã kiểm tra, chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC, đồng thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc tại địa phương... 

Cũng tại buổi giám sát, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại bộ phận một cửa UBND xã Bình Long./.

Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)