Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3472/UBND-VP V/v tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện 28/12/2021 Bùi Thị Sen
2 28/UBND-NV V/v nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 08/01/2021 Bùi Thị Sen
3 2171/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh giao biên chế viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 31/08/2020 Hoàng Minh Hiền
4 1717/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên 14/08/2020 Hoàng Minh Hiền
5 475 đến 479/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức 25/03/2020 Hoàng Minh Hiền
6 102/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động bà Hoàng Lệ Thủy 21/01/2020 Hoàng Minh Hiền
7 95/QĐ-UBDN Quyết định về việc điều động viên chức 20/01/2020 Hoàng Minh Hiền
8 75/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động viên chức 16/01/2020 Hoàng Minh Hiền
9 57/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh giao biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020 15/01/2020 Hoàng Minh Hiền
10 02/QĐ-UBND Quyết định giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Võ Nhai năm 2020 02/01/2020 Hoàng Minh Hiền