Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 43/KH-UBND KẾ HOẠCH Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020 06/03/2020 Dương Văn Hào
2 4029/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra huyện Võ Nhai 25/12/2019 Hoàng Minh Hiền
3 3482/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra huyện Võ Nhai 05/12/2019 Hoàng Minh Hiền