Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 434/QĐ-UBND Quyết định Công khai về số liệu quyết toán đầu tư theo niên độ năm 2020 26/02/2021 Bùi Thị Sen