Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1142/UBND-NV V/v thực hiện chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ 29/05/2020 Hoàng Minh Hiền
2 501/UBND-NV V/v nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, chế độ thăm hỏi đối với nhà giáo năm 2020 18/03/2020 Hoàng Minh Hiền
3 190/UBND-NV V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã 10/02/2020 Hoàng Minh Hiền
4 180/UBND-NV V/v xác định số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố 07/02/2020 Hoàng Minh Hiền
5 76/UBND-NV V.v nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 và nâng mức hưởng các khoản phụ cấp của CBCCVC năm 2020 15/01/2020 Hoàng Minh Hiền
6 1441/UBND-NV V/v thực hiện chính sách tinh giảm biên chế đói với CBCC cấp xã theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 04/07/2019 Hoàng Minh Hiền