Truy cập nội dung luôn

Các đoàn thể Công tác - Xã hội

1.Hội Chữ Thập đỏ.

2.Hội Khuyến học.

3.Hội Người cao tuổi.

4.Hội Nạn nhân Chất độc Da cam.

5.Hội Cựu Thanh niên Xung phong.

6.Hội Đông y.

7.Hội Cựu chiến binh

8.Hội Liên hiệp phụ nữ

9.Hội Nông dân huyện