Truy cập nội dung luôn

Chú trọng thực hiện Nghị quyết 35

06-05-2022 14:56

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Võ Nhai luôn chú trọng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, đã kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW huyện Võ Nhai năm 2021

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Võ Nhai đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 35. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lan tỏa, chia sẻ những thông tin tích cực trên không gian mạng; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng… Thực hiện kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 các cấp trên địa bàn huyện đã quán triệt, triển khai, phổ biến các nội dung của nghị quyết đến các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.Theo đó, tỷ lệ tham gia quán triệt, triển khai đạt trên 90%. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 cấp huyện đã đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập các trang, nhóm trên mạng xã hội như facebook, zalo nhằm chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, chính thống đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đồng chí Lê Văn Thọ, Bí thư Huyện đoàn Võ Nhai cho biết: “Xác định mạng xã hội facebook có lượng người dùng lớn và khả năng tiếp cận, cập nhật thông tin nhanh, Huyện đoàn cùng với các đoàn cơ sở đều có fanpage để duy trì hoạt động. Không chỉ chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, các trang này còn cập nhật hoạt động thường xuyên liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của chính quyền cơ sở… Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy các trang thông tin của các đoàn cơ sở, đặc biệt là 15 xã, thị trấn đều nhận được sự tương tác lớn của người dùng.”

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 huyện Võ Nhai khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Ngoài chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 huyện chú trọng đến việc phát triển các nhóm, lực lượng… để tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã phát triển được nhiều nhóm trên các mạng xã hội với nhiều thành viên tham gia. Lực lượng này là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… có lập trường, tư tưởng vững vàng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, có kỹ năng đấu tranh phản bác và chia sẻ các thông tin tích cực. Riêng trong năm 2021 trang Facebook “Về Võ Nhai” đã chia sẻ trên 200 bài, hơn 80 lượt bình luận, 300 lượt like; Rừng Khuân Mánh đã chia sẻ 300 bài viết, 60 lượt bình luận, 200 lượt like; Tuổi trẻ Võ Nhai có 02 bài đăng/tuần, thu hút hơn 1000 lượt người tiếp cận và 1500 lượt tương tác, đồng thời chỉ đạo 29/29 cơ sở đoàn thành lập Facebook của đơn vị mình.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Võ Nhai tổ chức giao ban công tác quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Song song với đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 huyện luôn chú trọng tập huấn về kiến thức, kỹ năng bảo mật trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc cho lực lượng trên địa bàn huyện. Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 huyện đã tổ chức được 1 hội nghị tập huấn cấp huyện, 5 hội nghị tập huấn cho cấp cơ sở. Qua đây, các đại biểu nắm vững quy trình, các bước tiến hành xử lý, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội… Đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 huyện Võ Nhai cho biết: “Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 các cấp trên địa bàn huyện, đội ngũ cộng tác viên, lực lượng tham gia… đã kịp thời phát huy vai trò, định hướng thông tin dư luận trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm, quan trọng của cả nước. Qua đây, đã góp phần tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận lớn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chung tay thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)