Truy cập nội dung luôn

Huyện Võ Nhai: Bế mạc huấn luyện tự vệ các cơ quan năm 2022

26-05-2022 17:24

Ngày 26/5, huyện Võ Nhai đã tổ chức lễ bế mạc huấn luyện tự vệ các cơ quan huyện Võ Nhai năm 2022. Dự bế mạc có đồng chí Dương Văn Ngoan, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Hà Văn Quang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện.

Trong thời gian 06 ngày, lực lượng dân quân tự vệ thuộc 07 đầu mối, với 101 chiến sỹ tự vệ các cơ quan huyện được truyền đạt các nội dung: nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, lực lượng vũ trang quân khu, tỉnh, huyện năm 2022; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lập đổ” của các thế lực thù địch; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Về phần thực hành các học viên sẽ được tập luyện bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn xã trúng hướng, Tiểu đội dân quân Tự vệ bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có bạo loạn. Theo đánh giá của BCH Quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ các cơ quan huyện đã chuẩn bị tốt điều kiện tập luyện, đảm bảo quân số và chương trình huấn luyện. Nội dung huấn luyện diễn ra an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị vũ khí. Kết quả huấn luyện đầu mối Tự vệ các cơ quan huyện năm 2022 đạt loại Giỏi.

Thông qua huấn luyện, giúp các đồng chí tự vệ các cơ quan huyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)