Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Trồng mới 80ha Chè trong năm 2017

10-04-2017 14:58

Năm 2017, huyện Võ Nhai có kế hoạch trồng mới, trồng thay thế 80ha Chè. Theo đó, các hộ nông dân tham gia đăng ký trồng mới sẽ được hỗ trợ giá giống với tổng kinh phí được hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Các giống chè được hỗ trợ như:  LDP1, Kim Tuyên, Thúy Ngọc, TRI 777. Trong đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 50% giá giống, còn 50% là do ngân sách huyện và nhân dân đối ứng 20%. Diện tích trồng mới, trồng thay thế tập trung chủ yếu ở các xã có thế mạnh về phát triển cây Chè, như Liên Minh, Tràng Xá, La Hiên.

Để bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát những đồi Chè già cỗi và kiển tra diện tích đất nông nghiệp phù hợp với cây Chè để nhân dân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ giống trồng mới, trồng thay thế. Đồng thời, tiến hành kiểm tra chặt chẽ các vườn ươm nhằm bảo đảm chất lượng hom Chè giống trước khi cấp cho người dân. Hiện nay, diện tích Chè của toàn huyện có khoảng trên 1.100ha, trong đó, Chè giống mới chiếm khoảng 40%.  Tổng sản lượng chè búp tươi ước đạt hơn 6.500 tấn/năm. Việc đưa các loại Chè giống mới vào trồng thay thế, trồng mới góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Trà và tăng thu nhập cho người dân.


 T/h: Triệu Nhài – Đài TT-TH Võ Nhai