Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai chỉ đạo các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

16-05-2017 14:21

Để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) như đã đề ra, hiện nay huyện Võ Nhai đang chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM.
Tính cho đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 3 xã về đích NTM. 5 xã đạt 10 tiêu chí, 5 xã đạt 8 tiêu chí và còn lại 1 xã đạt 7 tiêu chí. Để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM mới trên địa bàn toàn huyện (giai đoạn 2016 – 2020), từ đầu năm huyện Võ Nhai đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình này tới các địa phương. Ngoài 4 xã là : Phú Thượng, Lâu Thượng, La Hiên, Tràng Xá đã tổ chức Lễ phát động " Chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016 - 2020, thì huyện cũng đã tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã còn lại tổ chức Lễ phát động. Trong phát triển sản xuất: Đã triển khai thực hiện mô hình trồng cây Gừng, Nghệ tại xã Phương Giao và xã Liên Minh. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân trong năm 2017. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn: Đối với các công trình đầu tư bằng nguồn vốn trực tiếp của Chương trình nông thôn mới hiện nay đang tổng hợp rà soát lại danh mục công trình để trình UBND tỉnh giao kế hoạch thực hiện. Đang thi công xây dựng các công trình điện nông thôn tại 26 xóm trên địa bàn huyện theo Dự án đầu tư cấp điện cho các xóm, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Mô hình trồng cây Ổi của gia đình ông Hoàng Văn Thắng - xóm Phượng Hoàng - xã Phú Thượng - huyện Võ Nhai


Để tiếp tục thực hiện chương trình này, theo như kế hoạch đã đề ra trong tháng 5/2017 huyện cũng đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập chung vào các nội dung như: Tổ chức Lễ phát động “Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2016 – 2020). Đôn đốc các xã thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn theo kế hoạch và các tiêu chí xây dựng NTM đăng ký đạt chuẩn trong năm 2017. Cân đối ngân sách địa phương và huy động lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình. Đảm bảo tất cả các xã trên địa bàn được bố trí nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên cho các xã đăng ký về đích trong (giai đoạn 2016 – 2020) và xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu;/.


Anh Tuấn ( Đài TT - TH Võ Nhai)