Truy cập nội dung luôn

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên, kiểm tra việc thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai

22-03-2017 15:05

Ngày 21/3/2017, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra về nội dung thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Phú Thượng.

Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai là một trong 3 xã đã được huyện Võ Nhai chọn làm điểm để tập chung trong xây dựng NTM. Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình này, với sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm, xã Phú Thượng đã được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015. Để tiếp tục duy trì và phát triển những kết quả đã đạt được của chương trình NTM trên địa bàn, xã Phú Thượng cũng đã triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2017, đồng thời xây dựng đề án phát triển NTM (giai đoạn 2016 – 2020), với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Một số nhiệm vụ trọng tâm được xã tập chung thực hiện trong năm 2017 đó là: Tiếp tục kiên cố hóa, cứng hóa đường giao thông trục xóm, ngõ xóm, đường nội đồng và hệ thống kênh mương thủy lợi; nâng cấp, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống các công trình cấp nước sinh hoạt để đảm bảo 100% dân số được sử dụng nước sạch; tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn xã, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Thăm quan mô hình trồng cây ăn quả phát triển sản xuất tại xã Phú Thượng

 

Qua quá trình đi kiểm tra thực tế và làm việc với BCĐ xây dựng NTM của xã, kết luận tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng điều phối NTM của tỉnh cũng đã đề nghị với xã tập cần tập chung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Xã tiếp tục tập chung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phong trào xây dựng nông thôn mới trong giai đoan 2016 - 2020; quan tâm đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các mô hình trồng cây ăn quả; BCĐ của xã cần khẩn trương nghiên cứu Đề án xây dựng NTM, dựa trên Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về bộ tiêu chí Quốc gia (giai đoạn 2016 – 2020), để điều chỉnh quy hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương; bên cạnh đó, cần lựa chọn một vài xóm điển hình để đăng ký và thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, từ đó nhân ra diện rộng. 


T/h: Anh Tuấn