Truy cập nội dung luôn

Tràng Xá phấn đấu thực hiện hoàn 6 tiêu chí NTM trong năm 2017.

03-05-2017 14:31

Qua quá trình rà soát, đánh giá tính cho đến thời điểm hết năm 2016, xã Tràng Xá đạt 8/19 tiêu chí NTM. Để thực hiện kế hoạch đã đề ra, đó là đưa xã hoàn thành 19 tiêu chí của NTM, trở thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018, trong năm 2017 này, xã Tràng Xá phấn đấu thực hiện hoàn thành 6 tiêu chí NTM.


Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua " Tràng Xá chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2011 - 2015, xã Tràng Xá đã nhận được sự ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Do đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã đã có nhiều kết quả khả quan. Tính đến hết năm 2016, xã Tràng Xá đat 8/19 tiêu chí NTM. Diện mạo nông thôn mới thay đổi, kinh tế nông thôn và các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao…

Thu hoạch Chè tại xóm Tân Thành -  xã Tràng Xá

Để thực hiện hoàn thành Kế hoạch đã đề ra, đó là xã Tràng Xá trở thành đơn vị thứ 3 của huyện Võ Nhai được công nhận là xã Nông thôn mới vào năm 2018, trong năm 2017 này, xã Tràng Xá phấn đấu thực hiện hoàn thành thêm 6 tiêu chí. Đến năm 2018, xã sẽ hoàn thành 5 tiêu chí còn lại. Trong đó có các tiêu chí như: Giao thông; Trường học; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư... Để thực hiện mục tiêu đó, xã Tràng Xá đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực chương trình xây dựng NTM tại cơ sở. Các xóm trên địa bàn cũng có nhiệm vụ triển khai rộng rãi cho nhân dân, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp sức người, sức của chung sức xây dựng NTM.

Ký giao ước "Chung tay xây dựng NTM" xã Tràng Xá năm 2017

Để cụ thể hóa cho những hành động này, trong sáng ngày 28/4/2017, xã Tràng Xá đã tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, giai đoạn 2016 – 2020. Tại Buổi lễ này, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã Tràng Xá đã tiến hành ký giao ước "Chung sức xây dựng NTM" giữa các xóm trên địa bàn./.


Anh Tuấn ( Đài TT – TH Võ Nhai).