Truy cập nội dung luôn

Tổ hợp tác sản xuất Bưởi Tràng Xá được trao chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP.

04-12-2019 14:14

Nhằm phát triển và nâng cao giá trị cây ăn quả đặc sản của địa phương, Tổ hợp tác sản xuất Bưởi Tràng Xá đã được thành lập với 112 hộ thành viên, chuyên canh bưởi trên diện tích 48,91ha, cho sản lượng dự kiến khoảng 123 tấn quả/năm. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường về an toàn thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc. Năm 2019 Tổ hợp tác sản xuất Bưởi xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai đã được Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO chứng nhận bưởi đạt chuẩn VietGAP.

Theo ông Chu Thanh Phong - Tổ trưởng Tổ hợp tác cho biết:  Để đạt chứng nhận VietGAP, 112 hộ thành viên của tổ Hợp tác sản xuất Bưởi Tràng Xá đã được đào tạo “Kiến thức chung về Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trồng trọt"; “Sử dụng phân bón và thuốc BVTV an toàn”; “An toàn lao động trong sản xuất”… Các quy trình, quy định của Tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017 đã được Tổ hợp tác đề cập chi tiết trong “Sổ tay hướng dẫn sản xuất bưởi Tràng Xá an toàn theo VietGAP”; Quy chế hoạt động sản xuất bưởi Tràng Xá an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; được các hộ thành viên Tổ hợp tác ký cam kết thực hiện. Sản phẩm bưởi Tràng Xá đạt chứng nhận VietGAP là một trong những điều kiện thuận lợi để người sản xuất, kinh doanh bưởi Tràng Xá có thêm cơ hội nâng cao vị thế cạnh tranh, giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, mang lại lợi ích cho người trồng bưởi và góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của địa phương.

 

Một số hình ảnh mô hình hình bưởi VietGap của Tổ Hợp Tác Bưởi Tràng Xá

 

 

 

 

 

Thu viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)