Truy cập nội dung luôn

Thẩm tra xét, công nhận xã Dân Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019

22-11-2019 14:56

Ngày 21/11, Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Dân Tiến năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Việt Tiến, ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Tiến đã tích cực vào cuộc, chung sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng NTM được xã đặc biệt quan tâm trú trọng, từ đó người dân cảm thấy vinh dự, tự hào và tích cực đóng góp công sức xây dựng NTM. Đến nay, xã Dân Tiến đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Xã có 1,658 hộ với 7.269 nhân khẩu. Là xã có xuất phát điểm thấp nên Dân Tiến trú trọng đến việc tăng thu nhập giảm nghèo cho người dân, coi đây là một trong những tiêu chí trọng tâm, mang tính cốt lõi. Ngoài thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm nhân dân trong xã còn tích cực phát triển các ngành nghề khác như cơ khí, mộc dân dụng, may công nghiệp... Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,58%.  Cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, đường giao thông được quan tâm, bê tông cứng hóa đảm thuận thuận tiện phục vụ nhu cầu đi lại sinh hoạt của nhân dân. Tổng nguồn kinh phí thực hiện xây dựng NTM từ năm 2016  đến 2019 là trên 29,7 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là hơn 8,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là trên 8,5 tỷ đồng, ngân sách huyện là trên 900 triệu đồng, còn lại là huy động nhân dân đóng góp.

Sau khi kiểm tra thực tế và trên cơ sở tự đánh giá chấm điểm của xã và kết quả thẩm tra của Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM huyện, Tổ công tác giúp việc của Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM huyện Võ Nhai đã chấm điểm xã Dân Tiến đạt 95,3 điểm. Từ kết quả này sẽ là căn cứ để Tổ công tác tổng hợp, đề nghị tỉnh công nhận xã Dân Tiến đạt chuẩn NTM vào năm 2019./.

                             Triệu Nhài (Trung tâm văn hóa, Thể thao – truyền thông)