Truy cập nội dung luôn

Huyện Võ Nhai đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý I năm 2017

14-04-2017 14:54

 Sáng ngày 13/04. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Võ Nhai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2017.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện.
Về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM: Đến hết Quý I năm 2017  toàn huyện có 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn, 4 xã đạt 10 tiêu chí  trở lên, 5 xã đạt 8 tiêu chí, 01 xã đạt dưới 7 tiêu chí. Trong năm 2017 có 11 xã đăng ký 2 đến 6 tiêu chí đạt chuẩn, trong đó có xã Tràng Xá đăng ký 6 tiêu chí, xã Thương Nung và xã Phương Giao đăng ký 3 tiêu chí đạt chuẩn. Một số tiêu chí chưa hoàn thành như: giao thông, chợ, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, đang được các địa phương xây dựng và hoàn thiện.
       Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, lãm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân nguồn vốn; việc huy động các nguồn vốn còn hạn chế; một số tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường đạt ở mức thấp so với tiêu chí.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiệu,  Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu chính trị  quan trọng của huyện trong năm 2017, vì vậy, các cơ quan, đơn vị, cùng địa phương cần  tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đồng bộ, rà soát lại các tiêu chí đã đạt được, các tiêu chí đạt thấp, lựa chọn nội dung ưu tiên nguồn lực để thực hiện phấn đấu hoàn thành các tiểu chí theo kế hoạch đề ra./.


T/h: Minh Trang – Đài TT-TH Võ Nhai