Truy cập nội dung luôn

HĐND tỉnh Thái Nguyên giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới tại Võ Nhai

13-10-2017 13:58

Sáng 13/10/2017, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã La Hiên. Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của xã La Hiên đã cơ bản chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; chất lượng ngành y tế, giáo dục được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trên 77% đường giao thông đã được cứng hóa hoặc nhựa hóa; Gần 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; xã không còn nhà tạm, nhà rột nát, số hộ có nhà kiên cố, nhà bán kiên cố đạt trên 94%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/ người/năm.  Hiện toàn xã có 12/16 xóm đạt tiêu chuẩn “làng văn hóa”; tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,71% …

La Hiên cũng là 1 trong 3 xã của huyện Võ Nhai hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận về đích xây dựng NTM năm 2016. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến đề nghị xã La Hiên nêu cụ thể các nguồn kinh phí để thực hiện các tiêu chí; tiêu chí nào còn đạt thấp và cần có giải pháp cụ thể để nâng cao các tiêu chí trong thời gian tiếp theo; Hiệu quả của các gia trại, trang trại, HTX  và việc kiểm soát xử lý ô nhiễm môi trường trong các gia trại, trang trại … 

Để thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 thành công, tại buổi giám sát lãnh đạo huyện Võ Nhai cũng kiến nghị với các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc ưu tiên, hỗ trợ các nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án và hướng dẫn cho huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra; phân bổ sớm các nguồn vốn thực hiện hỗ trợ theo từng chương trình; tăng thêm ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ...

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận những kết quả trong xây dựng NTM của xã La Hiên đã đạt được trong những năm vừa qua, đồng thời tiếp thu các ý kến, kiến nghị, đề xuất của huyện để tập hợp báo cáo với các cấp, ngành liên quan, đề nghị giải quyết. Sau khi làm việc tại xã, đoàn đã đi kiểm tra thực tế trang trại chăn nuôi vịt thịt tại xóm Hiên Minh, xã La Hiên./.


                                                                                   TH: Triệu Nhài  ( Đài TT - TH Võ Nhai)