Truy cập nội dung luôn

Cúc Đường: Ra mắt mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

26-08-2017 14:05

Ngày 25/8/2017, tại xóm Trường Sơn, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cúc Đường đã tổ chức ra mắt mô hình điểm cộng đồng dân cư xóm Trường Sơn tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hiện nay, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cấp bách. Vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang ảnh hưởng ngày càng trầm trọng, đe doạ trực tiếp đến sức khỏe của người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội. Mô hình triển khai sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Tại Lễ ra mắt mô hình, xóm đã tổ chức ký cam kết với nội dung: từng hộ dân thực hiện tốt các quy định như chứa rác thải bằng vật dụng bảo đảm vệ sinh; bỏ rác đúng nơi quy định; không xả nước thải bừa bãi, không vứt vật nuôi chết gây mất vệ sinh nơi công cộng… Mô hình điểm cộng đồng dân cư xóm Trường Sơn tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu sẽ được lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” để tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và của cả cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Tại lễ ra mắt, đại diện gia đình và các đoàn thể đã ký cam kết cùng tham gia bảo vệ môi trường.


Xóm Trường Sơn  hiện có 112 hộ, trong đó có tới 109 hộ làm nông nghiệp, có 99% dân tộc Tày sinh sống.  Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường trong sản xuất nông nghiệp đã được người dân nâng cao ý thức, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp./.


Thu Viền (Đài TT - TH Võ Nhai)