Truy cập nội dung luôn

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Võ Nhai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kết quả 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng còn lại của năm 2017.

27-09-2017 14:01

Chiều ngày 27/9, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị  để đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2017.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn huyện.

 Trong 9 tháng đầu năm 2017, trong việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, vận động  về chương trình dưới nhiều hình thức, làm rõ và phát huy vai trò chủ thể của người dân. 14/14 xã đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua " Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. 8 xã đã tổ chức 8 lớp tập huấn bồi dưỡng cho 750 lượt người là các đồng chí cán bộ làm công tác xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn được phân bổ trực tiếp cho Chương trình xây dựng NTM năm 2017 trên địa bàn huyện là trên 34 tỷ đồng, từ nguồn vốn này các địa phương tập chung vào xây dựng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa xóm và hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.  Đối với việc xây dựng các mô hình, hình thức tổ chức sản xuất cũng đã được quan tâm, trú trọng. Hiện 14 xã đã có 45 các hợp tác xã, trong đó có 16 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và tổng hợp. Có 11 trang trại, 10 làng nghề và 12 tổ hợp tác...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong thực hiện xây dựng NTM tại cơ sở, trong đó chú trọng khắc phục vào những tồn tại gặp phải như: việc rà soát,  điều chỉnh bổ sung quy hoạch xã NTM. Việc đối ứng trong xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy và  đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã cần tiếp tục nỗ lực triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, trong đó tiêu chí nào dễ ưu tiên thực hiện trước, tiêu chí nào khó sẽ làm tiếp theo. Trọng tâm những nội dung cần thực hiện đó là: Rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, từ đó đề ra kế hoạch trong thực hiện các tiêu chí còn chưa đạt của địa phương; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đạt chuẩn so với quy định; tập chung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng vào cuộc trong xây dựng NTM...Phấn đấu hết năm 2017 các xã trên địa bàn huyện đạt ít nhất 10 tiêu chí trở lên, đối với 2 xã đăng ký về đích NTM năm 2018 là Dân Tiến và Tràng Xá phải đạt được 14 tiêu chí trở lên.


Anh Tuấn