Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Tập huấn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

16-10-2018 10:47

Sáng ngày 16/10/2018, huyện Võ Nhai đã tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện.  Tại lớp tập huấn các đại biểu được tìm hiểu các chuyên đề về: luật bình đẳng giới và một số kiến thức cơ bản về giới; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18.6 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm từ triển khai dự án trong việc tăng cường vai trò, số lượng và chất lượng của chị em phụ nữ các cấp; thảo luận về những tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Trong thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Võ Nhai được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Các chính sách pháp luật về bình đẳng giới từng bước được hoàn thiện. Khoảng cách giới trong giáo dục ngày càng được thu hẹp. Phụ nữ ngày càng thụ hưởng với nam giới trong các dịch vụ công về y tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, số lượng phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực lao động và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế của huyện.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; Giảm khoảng cách giới tính và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành nghề, cũng như địa phương các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn hiện nay.

Thực hiện: Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)