Truy cập nội dung luôn

Tuổi trẻ Võ Nhai hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018

06-06-2018 17:03

           Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018,  với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Võ Nhai đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018.

         Nhằm  đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng  Ngày Môi trường thế giới năm 2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Võ Nhai đã xây dựng  kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.


         Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Huyện đoàn, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa và đã thu hút  được gần 1000 đoàn viên thanh niên tham gia. Với các hoạt động  nổi bật như  tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày môi trường, trồng mới và chăm sóc cây xanh, vệ sinh cơ quan nơi làm việc, đường làng, ngõ xóm... tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đây là một hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018.

Thực hiện: Vân Dung (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)