Truy cập nội dung luôn

Xóm Chòi Hồng Xã Tràng Xá triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lân thứ nhất năm 2020

20-01-2020 09:38

Sáng ngày 18/01/2020, Ban xóm và các đoàn thể xóm Chòi Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 1 năm 2020.

Xóm Chòi Hồng  là xóm thuần nông hiện có 193 hộ dân với 900 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 99%. Những năm gần đây, đời sống kinh tế của người dân trong xóm từng bước được cải thiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhân dân xóm Chòi Hồng  luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Nơi đây đã nhiều năm liền không xảy ra tai tệ nạn xã hội, không có trường hợp vi phạm pháp luật, đồng bào có tinh thần đoàn kết cao, đời sống kinh tế văn hóa ngày một phát triển và đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng ngày, xóm tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 1 năm 2020. Tại ngày hội tổ chức nhiều nội dung văn hóa văng nghệ  đặc sắc như múa khèn Mông. Các trò chơi dân gian như chọi gà, đẩy gậy….

Vân Dung - Minh Trang - Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)