Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Sơ kết Chương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2019.

11-07-2019 14:07

Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Võ Nhai đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Võ Nhai đã chủ động tích cực phối hợp, tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đồng bộ và đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước cải thiện đời sống người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Cụ thể: Giải quyết việc làm cho 600/1.000 lao động đạt 60% kế hoạch; mở được 8 lớp dạy nghề cho 240 học viên; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 48.733 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, người dân vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí, đồ dùng học tập, hỗ trợ ăn trưa cho 12.205 lượt học sinh, sinh viên, trẻ em mẫu giáo thuộc hộ nghèo... Thực hiện Chương trình 135 về đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, xóm đặc biệt khó khăn, huyện đã thực hiện đầu tư khởi công 10 công trình mới, 5 công trình chuyển tiếp; duy tu, bảo dưỡng 15 công trình. Hiện, huyện đã giải ngân được trên 3,5/11,9 tỷ đồng đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng đánh giá tiến độ triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng được thụ hưởng còn chậm; thủ tục, quy trình để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng rườm rà, phức tạp dẫn đến công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công và thanh quyết toán; đối tượng hưởng lợi là hộ nghèo, hộ cận nghèo nên khả năng đối ứng còn hạn chế...

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đánh giá định kỳ để điều chỉnh các giải pháp giảm nghèo phù hợp; lồng ghép các nguồn lực của chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của tỉnh, huyện với chương trình mục tiêu giảm nghèo; huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn; huy động sự đóng góp của nhân dân thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể, huy động các tổ chức nhân đạo, từ thiện tạo nguồn lực để giảm nghèo hiệu quả.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)