Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai chủ động phòng trừ dịch hại trên lúa mùa 2019

15-08-2019 14:09

Hiện nay, ở Võ Nhai trà lúa mùa sớm, mùa trung đang trong giai đoạn: đòng - trỗ; Lúa mùa muộn giai đoạn đẻ nhánh, thời điểm này trên 1 số trà lúa nhiều đối tượng dịch hại đã phát sinh gây hại trên đồng ruộng. Tình hình cụ thể: sâu đục thân, sâu non đang gây hại rải rác trên các trà lúa, mật độ trung bình 1 con/m2, nơi cao 5 con/m2, tuổi 3-4,5. Dự báo trưởng thành sẽ rải rác từ 12/8, rộ từ 15/8 đến ngày 25/8 trên các trà lúa; sâu non sẽ nở và gây hại trên các trà lúa từ 20/8 đến đầu tháng 9; đặc biệt gây bệnh bông bạc trên trà lúa mùa trỗ sau ngày 23/8. Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Tỷ lệ trung bình 3%, nơi cao 10%, cục bộ 30-40% lá bị hại tại các xã Vũ Chấn, Cúc Đường, Sảng Mộc. Bệnh khô vằn tỷ lệ trung bình 1-5%, nơi cao 10%, cục bộ 20-40% dảnh bị bệnh tại xã Phú Thượng, Lâu Thượng, Dân Tiến, Bình Long. Ngoài ra, các đối tượng sâu cuốn lá, chuột, rầy ... vẫn tiếp tục phát triển và gây hại trên đồng ruộng.

Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch bệnh gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Võ Nhai đã hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ cụ thể, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biên pháp chăm sóc, phòng trừ dịch hại trên trà lúa mùa năm 2019 kịp thời, không để ảnh hưởng đến năng suất. 

 Vân Dung (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)