Truy cập nội dung luôn

UBND huyện họp bàn giải quyết tồn tại trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên

11-06-2020 12:29

Chiều ngày 10/6, UBND huyện Võ Nhai đã tổ cuộc họp để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên. Đồng chí Phạm Việt Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Dự họp có đồng chí Dương Văn Ngoan, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Võ Nhai.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cây Bòng xã La Hiên được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt với quy mô là 30ha, được triển khai trong 2 giai đoạn, từ năm 2016 đến năm 2030. Đây là dự án thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất theo Luật đất đai năm 2013. Để thực hiện giai đoạn 1 của dự án trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020 với diện tích 15ha, UBND huyện Võ Nhai đã tiến hành chỉ đạo Hội đồng Bồi thường – Giải phóng mặt bằng phối hợp với Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG, cùng với xã La Hiên lập hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất và tài sản nằm trong phạm vi thu hồi của dự án. Qua 2 đợt thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường và chi trả tiền hỗ trợ cho người dân, hiện nay còn 2 hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, các cơ quan đơn vị cùng với đại diện chủ đầu tư của dự án đã bàn bạc, thống nhất phương án cụ thể trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình giải phóng mặt bằng cho việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên. Trong đó đơn vị chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG đề nghị huyện cùng với xã La Hiên tiếp tục phối hợp với đơn vị thực hiện các biện pháp để giải phóng mặt bằng theo đúng như quy hoạch đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt; UBND huyện giao cho xã La Hiên tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, vận động 2 hộ gia đình còn lại chưa thực hiện quyết định việc thu hồi đất chấp hành các quyết định có liên quan, tạo điều kiện cho việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên. Qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị đầu tư vào cụm công nghiệp sớm ổn định sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động của các địa phương trên địa bàn huyện./.                   

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)