Truy cập nội dung luôn

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em

01-11-2019 11:45

Ngày 01/11, Phòng LĐTB&XH huyện Võ Nhai phối hợp với Sở LĐTB&XH Tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho 80 đại biểu là cán bộ văn hóa xã hội phụ trách công tác trẻ em cấp huyện, xã và cộng tác viên công tác trẻ em các xóm, bản trên địa bàn.

 

 

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được cán bộ của sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phổ biến những điểm mới của Luật trẻ em năm 2016 sửa đổi, bổ sung cho Luật trẻ em năm 2004; Thông tin về tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh và huyện; Hướng dẫn thống kê cập nhật phần mềm trẻ em. Thông qua tập huấn, giúp cho những người làm công tác bảo vệ trẻ em được cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Triệu Nhài (Trung tâm văn hóa, thể thao - Truyền thông)