Truy cập nội dung luôn

Huyện Võ Nhai xét tuyển học sinh vào lớp 6 và lớp 10 hệ Dân tộc Nội trú, Trường Phổ thông Vùng cao Việt bắc và trường Hữu nghị T78.

05-07-2019 21:21

  Chiều ngày 5/7/2019, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức cuộc họp xét tuyển học sinh vào lớp 6 Trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiên, Trường PTDT Nội trú huyện Đồng Hỷ, tuyển sinh vào lớp 10 hệ Dân tộc nội trú Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và Trường Hữu Nghị T78 năm học 2019-2020. Đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì cuộc họp.

                                

 Chỉ tiêu huyện Võ Nhai được phân bổ là 90 học sinh trong đó: Trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm là 60 học sinh; Trường PTDT Nội trú huyện Đồng Hỷ là 20 học sinh; Trường THPT Vùng cao Việt Bắc là 7 học sinh; Trường Hữu Nghị T78 là 3 học sinh. Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên hội đồng xét tuyển sinh của huyện đã xem xét từng trường hợp, hồ sơ đủ điều kiện theo học tại các trường. Đối tượng tuyển sinh là các em học sinh dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn, học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, có phẩm chất và năng lục tốt.

                              

                              

 Việc tuyển sinh được Hội đồng xét tuyển sinh của huyện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định. Thông qua tuyển sinh đã lựa chọn được những học sinh ưu tú góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng đầu vào; tạo điều kiện thuận lợi cho các trường Dân tộc Nội trú nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

 Minh Trang (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)