Truy cập nội dung luôn

Hội nghị thống nhất kết quả rà soát, xác định xã, thôn xóm hoàn thành mục tiêu Dự án 2 – chương trình 135 năm 2020

09-06-2020 15:30

 

Sáng ngày 9/6, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị thống nhất kết quả rà soát, xác định xã, thôn xóm hoàn thành mục tiêu Dự án 2 – chương trình 135 trong năm 2020 theo Quyết định số 03  ngày 15/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chức năng, lãnh đạo 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Căn cứ vào Quyết định số 03  ngày 15/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các tiêu chí để  xác định xã, xóm hoàn thành Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020, huyện Võ Nhai đã ban hành và triển khai Kế hoạch để tiến hành rà soát xác định xã, xóm hoàn thành mục tiêu Dự án 2 -  Chương trình 135 tại 11 xã, thị trấn được thụ hưởng Chương trình 135. Qua báo cáo thống kê từ cơ sở khi triển khai rà soát, đối chiếu với các tiêu chí  theo quy định, đến nay huyện Võ Nhai có 3 xã đáp ứng tiêu chí là xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2020 là Bình Long, Dân Tiến và Tràng Xá. Còn lại 8 xã chưa đáp ứng các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu chương trình 135. Qua rà soát các xóm, tổ dân phố thì trong năm 2020, tổ dân phố Hùng Sơn, thị trấn Đình Cả cũng đã đáp ứng  được tiêu chí hoàn thành mục tiêu chương trình 135.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng và các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát lại, đánh giá đối với từng tiêu chí cụ thể để từ đó đưa ra kết quả cuối cùng trong việc rà soát, xác định xã, thôn xóm hoàn thành mục tiêu Dự án 2 – chương trình 135 trong năm 2020, từ đó lập báo cáo trình UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.

Thông qua việc triển khai các dự án thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Võ Nhai trong thời gian qua, với những kết quả đã đạt đã góp phần đắc lực trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, từ đó thúc đẩy nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao./.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)