Truy cập nội dung luôn

Hội LHPN tỉnh giám sát kết quả thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Võ Nhai

20-09-2019 16:20

Chiều 19/9/2019, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đoàn giám sát về thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Võ Nhai. Đoàn giám sát do đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn ở huyện Võ Nhai có đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện.

        Huyện Võ Nhai có 171 xóm bản, 17.406 hô, trong đó có 86 xóm đặc biệt khó khăn. Toàn huyện hiện có trên 22.000 trẻ em, trong đó có trên 2.400 trẻ em thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo. Nhằm thực hiện tốt công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn, hàng năm UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của cấp trên và của huyện về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em theo từng năm. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã tổ chức được 181 buổi tuyên truyền luật trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, Luật an toàn giới tính … cho trên 24.000 lượt người tham dự; 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ đoàn, đội, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và cộng tác viên tại các xã, thị trấn về kỹ năng can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; công tác chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn, thương tích đuối nước, phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ em… Nhìn chung việc thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, chăm sóc đời sống văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em nói riêng ở huyện Võ Nhai đã có nhiều tiến bộ cả về nhận thức và kết quả thực hiện. Tuy nhiên, tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn huyện vẫn xảy ra nhưng đã có chiều hướng giảm như: Năm 2018, trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ bạo lực gia đình (6 tháng đầu năm 2019 không xảy ra vụ nào). Đối tượng gây ra bạo lực chủ yếu là nam giới, nạn nhân bạo lực chủ yếu là phụ nữ từ 16 đến 59 tuổi.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà UBND huyện Võ Nhai đã nghiêm túc chỉ đạo, điều hành, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh, của huyện về thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, đề nghị UBND huyện cần tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp liên ngành trong việc thực hiện can thiệp, giúp đỡ trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị  - xã hội và nhân dân về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện triển khai phổ biến sâu rộng Luật Trẻ em năm 2016, các chương trình hành động vì trẻ em để nâng cao ý thức cộng đồng cùng chung tay vì công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

                  Triệu Nhài (Trung tâm văn hóa, Thể thao – Truyền thông)