Truy cập nội dung luôn

Cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

07-01-2020 15:33

Ngày 07/01/2020, huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho 138 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ – TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện, thông tin về một số chính sách dân tộc trong tình hình mới; Kết  quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và giải pháp trọng tâm năm 2020 của huyện; Thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ – TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2019. Huyện Võ Nhai có 138 người có uy tín được bầu chọn ở 138/174 xóm, bản. Trong thời gian qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện được nhân dân tin tưởng, bầu chọn đều gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước, luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, phong trào xây dựng nông thôn mới và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện. Điển hình như ông: Triệu Tài Quý, dân tộc Dao, người có uy tín xóm Nà Lay, xã Sảng Mộc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đối ứng xây dựng nhà văn hóa xóm; Ông Lý Văn Día dân tộc Mông – Trưởng nhóm tin lành, người có uy tín của xóm Lũng Hoài, xã Thượng Nung điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động bà con và các tín đồ trong điểm nhóm, trong xóm hiến đất xây dựng đường bê tông liên xóm, xây dựng Nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, dân tộc Tày, người có uy tín xóm Cầu Nhọ, xã Tràng Xá đã tích cực cùng Chi bộ, ban xóm vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở cũng như kinh nghiệm trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. 

Qua đây giúp người có uy tín có thêm thông tin để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của mình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

                      Triệu Nhài (Trung tâm văn hóa, thể thao – Truyền thông)