Truy cập nội dung luôn

Bảo hiểm Xã hội huyện Võ Nhai ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

25-05-2020 06:14

Sáng ngày 23/5, Bảo hiểm Xã hội huyện Võ Nhai đã phối hợp với Bưu Điện huyện tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tại lễ ra quân, trên 20 cán bộ, công nhân viên Bảo hiểm Xã hội huyện Võ Nhai và Bưu Điện huyện đã tổ chức diễu hành tuyên tuyền trên trục đường Quốc lộ 1B thuộc các xã Lâu Thương, Phú Thượng và Thị trấn Đình Cả. Với chủ đề “Chính sách BHXH- Điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Mục tiêu của Lễ ra quân là hướng tới đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Được biết, sau một thời gian ngắn triển khai, Bảo hiểm Xã hội huyện Võ Nhai đã có gần 600 người lao động tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ cao so với số người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh cũng như toàn quốc./.

Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)