Truy cập nội dung luôn

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

15-01-2020 11:15

Chiều 14/1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên, cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức hội, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả, trong năm 2019, tổng nguồn vốn huy động được 433 tỷ 309 triệu đồng, đạt trên 100% kế hoạch; trong đó, nguồn huy động tại địa phương là 5 tỷ 839 triệu đồng; doanh số cho vay là 107 tỷ 694  triệu đồng; doanh số thu nợ là trên 70 tỷ đồng. Tổng dư nợ là 397 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Hoạt động tín dụng đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, vốn tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần giúp hộ thoát nghèo đạt trên 5%; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động; xây dựng được 61 căn nhà cho hộ nghèo, 2 nhà ở xã hội; giúp 640 hộ xây dựng được công trình nước sạch và vệ sinh môi trường…

Năm 2020, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục tham mưu và thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện trong thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị cấp trên để nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tại cơ sở, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện việc quản lý vốn tín dụng chính sách đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai đã khen thưởng cho 11 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019.

Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)