Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2011/KH-UBND KH tổ chức Tết Trung thu năm 2019 06/09/2019 Dương Văn Hào
2 2026/KH-UBND KH Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Võ Nhai năm 2019 06/09/2019 Dương Văn Hào
3 2008/TB-UBND TB vv phân công trực Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai 05/09/2019 Lý Hoàng Nguyên
4 2791/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án: Khu thể thao xã La Hiên, huyện Võ Nhai (bổ sung) 04/09/2019 Hoàng Minh Hiền
5 1986/TB-UBND TB vv giới thiệu chức danh, chữ ký của đc Triệu Văn Hanh - Trưởng phòng Y tế huyện Võ Nhai 04/09/2019 Lý Hoàng Nguyên
6 1990/UBND-NNPTNT VV thống nhất trình tự, thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy năm 2019 04/09/2019 Phạm Việt Tiến
7 1979/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Lý Hoàng Nguyên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Võ Nhai 03/09/2019 Đồng Kim Hiền
8 1951/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực từ 31/8 đến hết ngày Quốc khánh 02/9 của UBND huyện Võ Nhai. 30/08/2019 Lý Hoàng Nguyên
9 1924/TB-UBND THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của các đồng chí lãnh đạo huyện Võ Nhai. 28/08/2019 Hoàng Minh Hiền
10 8/KH-HĐND KH Giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Võ Nhai 28/08/2019 Dương Văn Ngoan
11 2566/QĐ-UBND QĐ V/v kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Võ Nhai. 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
12 1918/UBND-KTHT V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, Lễ Quốc Khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020. 27/08/2019 Phạm Việt Tiến
13 2666/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Văn Mạnh) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
14 2651/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Trần Văn Tuyết) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
15 2665/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Anh Tuấn) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
16 2656/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Lương Văn Dương) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
17 2661/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Lương Ngọc Hưng) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
18 2652/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Nguyễn Viết Luyện) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
19 2657/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Triệu Thị Liên) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
20 2647/QĐ-UBND QĐ vv phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
21 2662/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Lường Thị Sải) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
22 2653/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Chu Thị Hồng) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
23 2658/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Triệu Trần Vụ) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
24 2649/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Văn Chiến) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
25 2663/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Tuấn Anh) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
26 2654/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Triệu Văn Nghiêm) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
27 2659/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Đỗ Thị Đào) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
28 2650/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Triệu Thị Hoa) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
29 2664/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nông Văn Thắng) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
30 2655/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Quốc Văn) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
31 2660/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Văn Đàn) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
32 2630/QĐ-UBND QĐ vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 23/08/2019 Hoàng Minh Hiền
33 6/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thục hiện quy trình lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai ( giai đoạn 2017- 2018) 21/08/2019 Nịnh Văn Hào
34 1854/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Võ Nhai. 21/08/2019 Hoàng Minh HIền
35 1858/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thục hiện phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" huyện Võ Nhai giai đoạn 2019 - 2025. 21/08/2019 Hoàng Minh Hiền
36 79/TB-HĐND TB Chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Bùi Thị Sen, Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/08/2019 Lý Hoàng Nguyên
37 2616/QĐ-UBND QĐ V/v phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 21/08/2019 Hoàng Minh Hiền
38 1844/TB-UBND Thông Báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 19/08/2019 Phạm Việt Tiến
39 8/QĐ-HĐND QĐ V/v nam hành quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( sửa đổi, bổ sung). 19/08/2019 Bùi Thị Sen
40 9/QĐ-HĐND QĐ Thành lập Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện quy trình lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai. 19/08/2019 Bùi Thị Sen
41 1840/BC-UBND BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua 10 năm " Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới " giai đoạn 2010 - 2020. 19/08/2019 Hoàng Minh HIền
42 1811/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Dương Văn Hào, PCT UBND huyện Võ Nhai năm 2016 - 2021 15/08/2019 Lý Hoàng Nguyên
43 1797/UBND-KTHT Vv tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ứng phó với mùa mư bão năm 2019 của hệ thống đường bộ quản lý 13/08/2019 Hoàng Minh Hiền
44 1786/UBND-YT Vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 12/08/2019 Hoàng Minh Hiền
45 1784/KH-UBND KH Tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính huyện Võ Nhai năm 2019 12/08/2019 Hoàng Minh Hiền
46 1781/UBND-VP Vv thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 09/08/2019 Hoàng Minh Hiền
47 1768/KH-UBND KH về việc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2019 08/08/2019 Hoàng Minh Hiền
48 1751/TB-UBND TB kết luận của đc Phạm Việt Tiến PCT UBND huyện, Trưởng BCĐ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tại Hội nghị triển khai các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa Thu hại cây trồng 07/08/2019 Phạm Việt Tiến
49 1738/KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn huyện Võ Nhai 05/08/2019 Hoàng Minh Hiền
50 1739/UBND-TTDVNN Vv hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi 05/08/2019 Phạm Việt Tiến
51 1724/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm học 2019 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng 02/08/2019 Hoàng Minh Hiền
52 1725/TB-UBND TB Kết quả thực hiện xây dựng, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa - Đợt 1 năm 2019 trên địa bàn huyện Võ Nhai 02/08/2019 Hoàng Minh Hiền
53 1715/CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với bão số 3 01/08/2019 Hoàng Minh Hiền
54 1714/KH-UBND KH Thực hiện kiểm soát rác thải nhựa huyện Võ Nhai 01/08/2019 Phạm Việt Tiến
55 1712/KH-UBND KH thực hiện Chỉ thị số 10/CT/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 31/07/2019 Hoàng Minh Hiền
56 1702/KH-UBND KH Phối hợp tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ" năm 2019 31/07/2019 Hoàng Minh Hiền
57 1688/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 8/2019 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai. 30/07/2019 Lý Hoàng Nguyên
58 1674/KH-UBND KH Bảo đảm An toàn thông tin và ứng phó sự cố cho các hệ thống công nghệ thông tin huyện Võ Nhai giai đoạn 20190- 2020 và định hướng đến năm 2025 29/07/2019 Hoàng Minh Hiền
59 1657/UBND-TNMT TB Công khai, công khai Kế hoạch sử dụng đất chuyển tiếp năm 2019 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 25/07/2019 Phạm Việt Tiến
60 1662/HD-HDTDKT HD Tổng kết, khen thưởng phong trào thì đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2010 - 2020 25/07/2019 Hoàng Minh Hiền
61 1655/PA-UBND PHƯƠNG ÁN Bảo vệ đàn lợn trong phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Võ Nhai. 25/07/2019 Phạm Việt Tiến
62 4/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Nịnh Văn Hào
63 5/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Bùi Thị Sen
64 6/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Bùi Thị Sen
65 7/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Bùi Thị Sen
66 8/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Bùi Thị Sen
67 9/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ mục tiêu KT-XH 6 tháng cuối năm 2019 24/07/2019 Bùi Thị Sen
68 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toàn ngân sách nhà nước huyện Võ Nhai năm 2018 24/07/2019 Bùi Thị Sen
69 11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sửa đổi, bổ sung) 24/07/2019 Bùi Thị Sen
70 1947/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Chợ Trung tâm Võ Nhai (Chợ Đình Cả) và Khu Dân cư số 3, thị trấn Đình Cả (đợt 1) 20/07/2019 Hoàng Minh Hiền
71 2344/QĐ-UBND QĐ vv kiện toàn Ban Đại diện Hội đồng quản tri Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai 18/07/2019 Hoàng Minh Hiền
72 2046/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai 17/07/2019 Hoàng Minh Hiền
73 2045QĐ-UBND QĐ vv kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Võ Nhai 17/07/2019 Hoàng Minh Hiền
74 1572/KH-UBND KH thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách người có công viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt kỹ 27/7/2019 17/07/2019 Hoàng Minh Hiền
75 63/BC-HĐND BC kết quả thẩm tra và công tác giám sát của Ban KTXH HĐND huyện Võ Nhai trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/07/2019 Lê Định Tấn