Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2011/KH-UBND KH tổ chức Tết Trung thu năm 2019 06/09/2019 Dương Văn Hào
2 2026/KH-UBND KH Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Võ Nhai năm 2019 06/09/2019 Dương Văn Hào
3 2008/TB-UBND TB vv phân công trực Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai 05/09/2019 Lý Hoàng Nguyên
4 2791/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án: Khu thể thao xã La Hiên, huyện Võ Nhai (bổ sung) 04/09/2019 Hoàng Minh Hiền
5 1986/TB-UBND TB vv giới thiệu chức danh, chữ ký của đc Triệu Văn Hanh - Trưởng phòng Y tế huyện Võ Nhai 04/09/2019 Lý Hoàng Nguyên
6 1990/UBND-NNPTNT VV thống nhất trình tự, thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy năm 2019 04/09/2019 Phạm Việt Tiến
7 1979/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Lý Hoàng Nguyên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Võ Nhai 03/09/2019 Đồng Kim Hiền
8 1951/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực từ 31/8 đến hết ngày Quốc khánh 02/9 của UBND huyện Võ Nhai. 30/08/2019 Lý Hoàng Nguyên
9 1924/TB-UBND THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của các đồng chí lãnh đạo huyện Võ Nhai. 28/08/2019 Hoàng Minh Hiền
10 8/KH-HĐND KH Giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Võ Nhai 28/08/2019 Dương Văn Ngoan
11 2566/QĐ-UBND QĐ V/v kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Võ Nhai. 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
12 1918/UBND-KTHT V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, Lễ Quốc Khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020. 27/08/2019 Phạm Việt Tiến
13 2666/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Văn Mạnh) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
14 2651/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Trần Văn Tuyết) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
15 2665/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Anh Tuấn) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
16 2656/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Lương Văn Dương) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
17 2661/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Lương Ngọc Hưng) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
18 2652/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Nguyễn Viết Luyện) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
19 2657/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Triệu Thị Liên) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
20 2647/QĐ-UBND QĐ vv phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
21 2662/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Lường Thị Sải) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
22 2653/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Chu Thị Hồng) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
23 2658/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Triệu Trần Vụ) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
24 2649/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Văn Chiến) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
25 2663/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Tuấn Anh) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
26 2654/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Triệu Văn Nghiêm) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
27 2659/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Đỗ Thị Đào) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
28 2650/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Triệu Thị Hoa) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
29 2664/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nông Văn Thắng) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
30 2655/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Quốc Văn) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền