Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 33/KH-UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng chống bệnh động vật trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020 20/02/2020 Phạm Việt Tiến
2 32/KH-BCĐ KẾ HOẠCH Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020 19/02/2020 Hoàng Minh Hiền
3 273/UBND-TTr V/v thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 19/02/2020 Hoàng Minh Hiền
4 272/UBND-VP V/v xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định 19/02/2020 Hoàng Minh Hiền
5 269/UBND-NNPTNT Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm 18/02/2020 Phạm Việt Tiến
6 264/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 18/02/2020 Dương Văn Hào
7 260/UBND-VP V/v áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. 17/02/2020 Hoàng Minh Hiền
8 239/UBND-NNPTNT V/v tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm A/H5N1 trên gia cầm và ở người 14/02/2020 Phạm Việt Tiến
9 28/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020 13/02/2020 Dương Văn Hào
10 27/KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà cho các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo năm 2020 13/02/2020 Hoàng Minh Hiền